دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرساخبار

فراخوان مسابقه محیط زیستی «قول قلم» در دانشکده نور

فراخوان مسابقه محیط زیستی «قول قلم» در دانشکده نور

فراخوان مسابقه محیط زیستی «قول قلم» در دانشکده نور

انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نماید: مسابقه محیط زیستی « قول قلم » موضوع مسابقه: ( محیط زیست پیرامون شما با چه بحرانی مواجه است؟ شما چگونه میتوانید بخشی از راه حل آن باشید؟)

زمان انتخابات شورای صنفی دانشکده

زمان انتخابات شورای صنفی دانشکده

دانشجویان محترم؛ با سلام  پیرو اعلام رسمی تصمیم کمیته نظارت دانشگاه مبنی بر برگزاری انتخابات شورای صنفی در مهرماه سال جاری، باستحضار میرساند تا زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی، سرکار خانم زینب ر