دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرسآرشیو پخش فیلم

پخش فیلم دختر - چهارم اسفند 95

پخش فیلم دختر - چهارم اسفند 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: رضا میرکریمی سال تولید: 1395 تاریخ: 4/12/95 روز برگزاری:  چهارشنبه

پخش فیلم فروشنده - بیست و هفتم بهمن 95

پخش فیلم فروشنده - بیست و هفتم بهمن 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: اصغر فرهادی سال تولید: 1395 تاریخ: 27/11/95 روز برگزاری:  چهارشنبه

پخش فیلم من سالوادور نیستم - بیستم بهمن ماه 95

پخش فیلم من سالوادور نیستم - بیستم بهمن ماه 95

ماهیت: طنز کارگردان: منوچهر هادی سال تولید: 1394 تاریخ: 20/11/95 روز برگزاری:  چهارشنبه

پخش فیلم هیهات - هشتم دیماه 95

پخش فیلم هیهات - هشتم دیماه 95

ماهیت: مذهبی کارگردان: هادی نائیجی سال تولید: 1395 تاریخ: 8/10/95 روز برگزاری: چهارشنبه

پخش فیلم ابد و یک روز - یکم دی ماه 95

پخش فیلم ابد و یک روز - یکم دی ماه 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: سعید روستایی سال تولید: 1394 تاریخ: 1/10/95 روز برگزاری: چهارشنبه

پخش فیلم بارکد - بیست و چهارم آذر 95

پخش فیلم بارکد - بیست و چهارم آذر 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: مصطفی کیانی سال تولید: 1394 تاریخ: 24/09/95 روز برگزاری: چهارشنبه

پخش فیلم نهنگ عنبر - شانزدهم آذر 95

پخش فیلم نهنگ عنبر - شانزدهم آذر 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: نهنگ عنبر سال تولید: 1393 تاریخ: 16/9/95 روز برگزاری: سه شنبه

پخش فیلم کوچه شهید بی نام - چهارم آذر 95

پخش فیلم کوچه شهید بی نام - چهارم آذر 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: هاتف علیمردای سال تولید: 1393 تاریخ: 4/9/95 روز برگزاری:  پنجشنبه

پخش فیلم بادیگارد - بیست و هفتم آبان 95

پخش فیلم بادیگارد - بیست و هفتم آبان 95

ماهیت: اجتماعی کارگردان: ابراهیم حاتمی کیا سال تولید: 1384 تاریخ: 27/8/95 روز برگزاری:  پنجشنبه

پخش فیلم به رنگ ارغوان - بیستم آبان 95

پخش فیلم به رنگ ارغوان - بیستم آبان 95

ماهیت : اجتماعی - مذهبی کارگردان : ابراهیم حاتمی کیا سال تولید : 1383 تاریخ : 20/8/95 روز برگزاری :  پنجشنبه