دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


فرم واریز به صندوق نیکوکاری دانشجویی دانشکده

هدف از تشکیل صندوق نیکوکاری دانشجویی دانشکده، عبارت ‌است از جمع‌آوری وجوه از کلیه اشخاص (نیکوکاران و خیران خارج از دانشکده، اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان و ...) و اختصاص آن‌ها به امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامۀ صندوق شامل: «1) پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان دانشکده؛ 2) حمایت از ایده های خلاقانه کارآفرینی در سطح دانشکده در قالب وام قرض الحسنه؛ 3) کمک به برنامه-های دانشجویی - فرهنگی دانشکده و بهبود تغذیه دانشجویان؛ 4) کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دانشکده؛ 5) حمایت مالی از دانشجویان دارای شرایط خاص دانشکده».

مهم‌ترین مزیت این صندوق، تجمیع واریزی های خرد و کلان و مدیریت یکپارچه آنهاست که سهم به‌سزایی در ارتقاء فعالیت‌های دانشکده و پیشبرد اهداف نیکوکارانه مذکور خواهد داشت. کلیه وجوه واریزی توسط نیک اندیشان و نیکوکاران محترم با لحاظ کردن نیت و خواسته و برای موارد اعلام شده از سوی آنان، هزینه خواهد شد.

نیک اندیش و نیکوکار گرامی؛ لطفاً مبلغ مدنظر را به صورت آنلاین پرداخت نمایید؛ در صورت تمایل، نیت و خواسته مدنظر هزینه کرد و مشخصات خود را نیز وارد نمایید:

(تومان):

(اختیاری):

(اختیاری):(اختیاری) :
«شامل موارد فوق الذکر در امیدنامه صندوق، نذورات مراسم های دانشکده، موارد خاص و...»