دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


ثبت نام در کارگاه / دوره آموزشی

معاونت محترم دانشجویی – فرهنگی دانشکده

با سلام
احتراماً بدینوسیله، ثبت نام خود در کارگاه / دوره آموزشی

را اعلام می نمایم. حضور در کارگاه / دوره آموزشی طبق برنامه زمانبندی را تضمین و تعهد می نمایم.


حداکثر حجم مجاز برای ارسال فایل 5 مگابایت می باشد. فرمت فایل قابل قبول فقط pdf و docx و pptx می باشد