دانشکده منابع طبیعی و علوم دریا | دانشگاه تربیت مدرس


با عرض تسلیت شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع)، در مناجات شبهای قدر التماس دعا داریم.

تاریخ انتشار: 19:05 1396/03/25